ข่าวคณะสงฆ์

ข่าวอื่นๆ

วิดีโอเด่น

ต้นบุญต้นแบบ ผู้ไม่ประมาท ในชีวิต

Previous Next

🙏อนุโมทนาบุญกับท่านผู้เป็น🙏
ต้นบุญต้นแบบ ผู้ไม่ประมาท ในชีวิต

✨✨✨โยมแม่จี๊ด✨✨✨
#กัลฯสกลภัทร_สมใจเจริญวงษ์

ร่วมบุญสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง
✍️จำนวน 50,000บาท✍️

ในวันพระใหญ่ แรม15คำ่ เดือน8
เป็นวันที่คณะสงฆ์ลงพระปาฏิโมกข์

😇ชำระศีล 227ข้อ ให้บริสุทธิ์😇

๛ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ อิทัง พะลัง เอตัสสมิง ระตะนัตตะยัสสมิงสัมปะสาทะนะ เจตะโส ฯ

๛ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง
สิทธิการิยะ ตถาคโตข
สิทธิเตโช ชโยนิจจัง
สิทธิลาโภ นิรันตะรัง
สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เตฯ
~~~~~~~~~~~~~~
๛สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สัพเพ เต โรคา
สัพเพ เต ภะยา
สัพเพ เต อันตะรายา
สัพเพ เต อุปัททะวา
สัพเพ เต ทุนนิมิตตา
สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ
อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก
สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก
พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก
สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ
ภะวะตุ สัพพะ มังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

สาธุ นิพพานปัจจโย โหตุ ๚๛

Related Articles

Image

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เลขที่ 135 หมู่ 8
ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  70150

ผู้กำลังรับชมตอนนี้

000101434
Today: 2
Yesterday: 6
This Week: 2
This Month: 92
Total: 101,434