ข่าวคณะสงฆ์

ข่าวอื่นๆ

วิดีโอเด่น

ถวายผ้าห่มแด่คณะสงฆ์

Previous Next
ถวายผ้าห่ม #เอาบุญมาฝากทุก
อนุโมทนาบุญเจ้าภาพถวาย

กัลฯ สมชัย ธนสารศิลป์
กัลฯ กนิฐา ธนสารศิลป์
และครอบครัวพร้อมหมู่คณะ

อานิสงส์การถวายผ้าห่ม

บุญ คือ พลังงานอย่างหนึ่ง ซึ่งละเอียด ประณีต และทรงพลังอย่างยิ่ง เป็นเครื่องชำระล้างใจให้ใสสะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย น่าเสียดายที่คนทั่วไปมองไม่เห็นบุญ 
 
ผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายผ้าห่มแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่
 
1.จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ และเครื่องประดับ มีแต่ผู้คนให้ความเคารพยกย่อง มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่า เมื่อใดก็ตามจะต้องพบกับความมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดี ภยันตรายอื่นๆ อย่างสัตว์มีพิษและของมีคมต่างๆ ก็ทำร้ายไม่ได้

2.อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้า จะเกิดมาเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมด้วยครอบครัวที่อบอุ่น สมบูรณ์แบบ ครอบ

3.จะได้รับอานิสงส์ผลบุญในเรื่องของความเป็นอยู่ที่สุขสบาย จะได้นอนหลับในที่ที่อุ่นในยามหนาว เย็นสบายในช่วงฤดูร้อน

4.ในเรื่องของสุขภาพก็มักจะไม่เจ็บป่วยง่าย ร่างกายแข็งแรง๛ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ อิทัง พะลัง เอตัสสมิง ระตะนัตตะยัสสมิงสัมปะสาทะนะ เจตะโส ฯ

๛ สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง
สิทธิการิยะ ตถาคโต
สิทธิเตโช ชโยนิจจัง
สิทธิลาโภ นิรันตะรัง
สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เตฯ
~~~~~~~~~~~~~~
๛สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สัพเพ เต โรคา
สัพเพ เต ภะยา
สัพเพ เต อันตะรายา
สัพเพ เต อุปัททะวา
สัพเพ เต ทุนนิมิตตา
สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ
อายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก
สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก
พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก
สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทา ฯ
ภะวะตุ สัพพะ มังคะลัง
รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

สาธุ นิพพานปัจจโย โหตุ ๚๛
 

Comment

Related Articles

Image

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เลขที่ 135 หมู่ 8
ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  70150

จำนวนผู้ชม

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์