ข่าวคณะสงฆ์

ข่าวอื่นๆ

วิดีโอเด่น

พระมหาเถระผู้สืบทอด วิชชาธรรมกาย

Previous Next

พระมหาเถระผู้สืบทอด
วิชชาธรรมกายฯ อดีต-ปัจจุบัน

รูปที่๑ #พระครูวินัยธรขั่ว
(โอภาโส)
วัดปากน้ำฯ ภาษีเจริญฯ
รูปที่๒ #พระภาวนาโกศลเถร
(ธีระ ธมฺมธโร)
วัดปากน้ำฯ ภาษีเจริญฯ
รูปที่๓ #พระราชพรหมเถร
(วีระ คณุตฺตโม)
วัดปากน้ำฯ ภาษีเจริญฯ
รูปที่๔ #พระพุทธศาสนโสภณ
(หลวงพ่อสุบิน)
วัดหัวเขา จังหวัดสุพรรณบุรี
รูปที่๕ #หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่
(ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)
วัดพระธรรมกาย
อ.คลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
รูปที่๖ #พระเทพญาณมงคล
(เสริมชัย ชยฺยมงฺคโล)
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
จังหวัดราชบุรี

Related Articles

Image

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เลขที่ 135 หมู่ 8
ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  70150

จำนวนผู้ชม

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์