ข่าวคณะสงฆ์

ข่าวอื่นๆ

วิดีโอเด่น

อานิสงส์การหล่อพระ

Previous Next
#อานิสงส์การหล่อพระ
#เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ
วันอาทิตย์ ที่12 มีนาคม พ.ศ.2566

⭕ 1. ทำให้เกิดในตระกูลสูง

เข้าถึงฐานะอันสูงส่ง เพราะขึ้นชื่อว่า บูชาบุคคลผู้ควรบูชา คือ พระบรมพุทธเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุด

⭕ 2. ผู้ทำบุญหล่อพระ

#จะเป็นที่เคารพนับถือเกรงใจของเหล่ามนุษย์และเทวา

เพราะหล่อพระให้คนเคารพกราบไหว้ ยกใจผู้ที่มากราบไหว้ให้สูงส่ง

⭕ 3. ผู้ทำบุญหล่อพระ

#จะเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ

เพราะได้ทำบุญใหญ่ที่ประกอบไปด้วยปัญญา เล็งเห็นคุณค่าขององค์พระที่สร้างขึ้นว่าจะเกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างมหาศาลทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าตราบนานเท่านาน

⭕ 4. ผู้ทำบุญหล่อพระ

#จะอายุยืน

เพราะขึ้นชื่อว่าได้ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนาน

⭕ 5. ผู้ทำบุญหล่อพระ

#จะเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ

#ได้เกิดในปฏิรูปเทส

#ในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

เพราะได้สร้างเหตุแห่งความเจริญไว้ในพระศาสนา

⭕ 6. ผู้ทำบุญหล่อพระ

#จะมีรูปร่างงดงามสง่า

เพราะได้หล่อองค์พระ ที่มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทั้ง 32 ประการ และในชาติที่บารมีเต็มเปี่ยม

#ก็จะได้ลักษณะมหาบุรุษ

⭕ 7. บุญจากการหล่อพระเป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก

#สามารถไปตัดรอนวิบากกรรมเก่า

จากหนักให้เป็นเบา จากเบาให้เป็นหาย แม้ตายก็ไปดี

⭕ 8. หลังจากละโลกไปแล้ว

#บุญจากการหล่อพระจะช่วยให้ได้ไปเสวยทิพยสมบัติ

ถึงพร้อมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และอธิปไตยไม่มีประมาณ

⭕ 9. เมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์

#จะเข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีได้โดยง่าย

ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์อันมากมาย เพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา

⭕ 10. เมื่อผู้ทำบุญหล่อพระปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ

#จะสามารถเข้าถึงองค์พระภายในได้โดยง่าย

เป็นเหตุให้หมดกิเลส บรรลุมรรค ผล นิพพาน และเข้าถึงที่สุดแห่งธรรม

Related Articles

Image

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เลขที่ 135 หมู่ 8
ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  70150

ผู้กำลังรับชมตอนนี้

000101434
Today: 2
Yesterday: 6
This Week: 2
This Month: 92
Total: 101,434