ข่าวคณะสงฆ์

ข่าวอื่นๆ

วิดีโอเด่น

อายุวัฒนมงคล๘๑ปี พระเดชพระคุณ พระธรรมปัญญาภรณ์

Previous Next

วันเสาร์ ที่๑๑ มิถุนายน พุทธศักราช๒๕๖๕
คณะสงฆ์ #ศูนย์การศึกษาจอมบึง นำโดย

#พระไตรสิทธิ์_จิรวฑฺฒโน (ประธานสงฆ์) และพระภิกษุ ๑๕รูป สามเณร ๒๐รูป รวมคณะสงฆ์ ๓๕รูป ได้ถวายสักการะ

#พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาส #วัดมหาธาตุวรวิหาร

#ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๕ เนื่องในวัน

#อายุวัฒนมงคล๘๑ปี (๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร

พระเดชพระคุณ พระธรรมปัญญาภรณ์
(ไพบูลย์ ชินวํโส ป.ธ.๗)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

❖ ลำดับสมณศักดิ์ ❖
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นเปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ #พระวิสุทธิธีรพงศ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ #พระราชวิสุทธิโสภณ โกศลปริยัติกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ #พระเทพวิสุทธาภรณ์ สุนทรธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ในราชทินนามที่ #พระธรรมปัญญาภรณ์ สุนทรศีลาจาร สุวิธานศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

Related Articles

Image

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เลขที่ 135 หมู่ 8
ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  70150

ผู้กำลังรับชมตอนนี้

000101434
Today: 2
Yesterday: 6
This Week: 2
This Month: 92
Total: 101,434