ข่าวคณะสงฆ์

ข่าวอื่นๆ

วิดีโอเด่น

อุปสมบท ณ วัดวาปีสุทธาวาส

อุปสมบท ณ วัดวาปีสุทธาวาส
ศูนย์การศึกษาจอมบึง ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญบวช อุปสมบท ณ วัดวาปีสุทธาวาส

ร่วมบุญได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจอมบึง หรือผ่านบัญชี ธ.กสิกร
พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน
เลขที่บัญชี 0121736578
พร้อมเพย์ 0914269995

สอบถามรายละเอียดได้ที่
หลวงพี่โจ้ : ประธานสงฆ์
0914269995
Llne ID jojo3072

ทำบุญบวชหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ จะได้รับอานิสงส์อย่างไร- โดยย่อมีดังนี้...

1.ได้เกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
2.เกิดในสถานที่รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ดินแดนที่เจริญด้วยพระพุทธศาสนา
3.ได้รับการยกย่องนับถือ เป็นที่รักของมนุษย์และเทวา
4.มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส รัศมีกายสว่างไสว ไม่เป็นโรคทางผิวหนัง
5.ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

✨พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ผู้สนับสนุนให้ผู้ประพฤติธรรมได้บวชนั้น เป็นญาติในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุจะได้อานิสงส์จากการบวช 64 กัป และผู้ที่บวชเป็นสามเณรจะได้อานิสงค์ 32 กัป สำหรับผู้สนับสนุนการบวชให้บังเกิดขึ้นนั้นจะได้อานิสงส์กึ่งหนึ่ง✨

พระธรรมเทศนา...คุณครูไม่ใหญ่
http://www.dmc.tv/pa...ngkol06-04.html
s__5873749.jpg

Related Articles

Image

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เลขที่ 135 หมู่ 8
ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  70150

ผู้กำลังรับชมตอนนี้

000101434
Today: 2
Yesterday: 6
This Week: 2
This Month: 92
Total: 101,434