ข่าวคณะสงฆ์

ข่าวอื่นๆ

วิดีโอเด่น

โครงการอุปสมบทหมู่ 3,000 รูป ศูนย์การศึกษาจอมบึง

Previous Next

โครงการอุปสมบทหมู่ 3,000 รูป
#อุปสมบทพระภิกษุ
#รูปที่30_31_32_33
#บรรพชาสามเณร_2 รูป

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

#วัดสองพี่น้อง
#จังหวัดสุพรรณบุรี
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง
#ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจอมบึง
#บวชเอาบุญให้โลกปลอดภัย
#บวชทดแทนบุญคุณบิดามารดา
#นำบุญสร้างศาสนทายาทมาฝาก

🌟ทำบุญบวชหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ จะได้รับอานิสงส์อย่างไร- โดยย่อมีดังนี้...

1.ได้เกิดเป็นมนุษย์ในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
2.เกิดในสถานที่รุ่งเรืองด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ดินแดนที่เจริญด้วยพระพุทธศาสนา
3.ได้รับการยกย่องนับถือ เป็นที่รักของมนุษย์และเทวา
4.มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส รัศมีกายสว่างไสว ไม่เป็นโรคทางผิวหนัง
5.ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

✨พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ผู้สนับสนุนให้ผู้ประพฤติธรรมได้บวชนั้น เป็นญาติในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุจะได้อานิสงส์จากการบวช 64 กัป และผู้ที่บวชเป็นสามเณรจะได้อานิสงค์ 32 กัป สำหรับผู้สนับสนุนการบวชให้บังเกิดขึ้นนั้นจะได้อานิสงส์กึ่งหนึ่ง✨

Related Articles

Image

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เลขที่ 135 หมู่ 8
ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  70150

ผู้กำลังรับชมตอนนี้

000101434
Today: 2
Yesterday: 6
This Week: 2
This Month: 92
Total: 101,434