ข่าวคณะสงฆ์

ข่าวอื่นๆ

วิดีโอเด่น

โอวาทหลวงพ่อทัตตะ 7 กันยายน พุทธศักราช 2565

Previous Next

#โอวาทหลวงพ่อทัตตะ
วันพุธ ที่๗ กันยายน พุทธศักราช๒๕๖๕

ท่านพูดถึงวันไหว้ครูวิชชาธรรมกาย ที่ใกล้จะมาถึง....
ให้ทำความเข้าใจว่าการไหว้ครู.. ดี วิเศษ... อย่างไร
เราต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้ประโยชน์ จากการไหว้ครู

( ท่านขอพูดถึงเรื่องส่วนตัวว่าท่านได้มีโอกาสพบพระลามะ ของทิเบตนิกายวชิรญาณ
จะต่างจากนิกายมหายาน และเถรวาท
ตรงที่ นอกจากจะนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้ว
ยังมีคุณของครูเป็นที่พึ่งด้วย คือ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิและ
ครุสะระณัง คัจฉามิ)

พวกเราเกิดมายุคนี้ห่างพุทธกาลมา 2500 กว่าปี
ถ้าไม่มีครู
เราจะเอาตัวไม่รอด
เพราะฉะนั้น
ทำอย่างไรจะได้ครูดี
อย่างพระพุทธเจ้าหรือ
พระอรหันตเจ้า

ของเรามี ธรรมเนียมไหว้ครูวิชชาธรรมกาย

อะไรคือประโยชน์ของการมีครู
1. เพื่อจะได้ฟังคำเทศน์คำสอนให้ชัดๆ
2. ถ้ามีโอกาสเห็นครูก็จะยิ่งดี ได้ซักถาม ได้ง่ายขึ้น ชัดขึ้น
3. ได้รับคำแนะนำได้ ถูกจ้ำจี้ จ้ำไช พร่ำพูดพร่ำสอน เพื่อจะได้นำมาตรองให้เป็นประโยชน์มากขึ้น

สรุปคือ

ได้ฟัง..
ได้เห็น..
ได้รับคำแนะนำ

ฟังอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์ แล้วต้องตรองคำครูอย่างไร เรียกโยนิโสมนสิการ

วิธีตรองคำครู คือตั้งคำถาม ทำตามคำแนะนำให้ได้อย่างน้อยต้องตามครู..หรือยิ่งกว่าครูยิ่งดี

ในวันที่ 10 กันยายน 2565
ฝากไว้นะ...

ใครที่เคยได้ยินคำสอนจากหลวงปู่โดยตรงก็มี..
ตรองให้ดี

ใครที่ได้เจอคุณยาย
ได้ฟัง..ได้เห็น..ได้รับคำแนะนำก็ดี... ตรองให้ดี

หรือแม้จะได้รับคำแนะนำจากการฟังเทปวีดีโอของท่านทั้งสองก็ให้นำไปทบทวนให้ดี

หลวงปู่ คุณยาย
ท่านเป็นผู้ทำตามพระพุทธเจ้า ทุกพระองค์
พระอรหันตเจ้าทุกพระองค์

เพราะฉะนั้น
ฟังหลวงปู่ คุณยาย
ให้ชัด ..ท่านแนะนำ เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

หลวงปู่ค้นวิชชาธรรมกาย โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
บรรลุธรรมเมื่อขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 พ.ศ 2460 ที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง
ถึงปีนี้ ครบ 105 ปีพอดี

ให้รำลึกถึงความวิริยะอุตสาหะของท่าน..ให้พิจารณาอย่างนี้.. เราจะมีกำลังใจเคี่ยวเข็ญตัวเองตามท่าน

สิ่งที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ห่วงพวกเรา
คืออายุมนุษย์

จริงๆ ไม่ใช่ 75 ปี
แต่อยู่ที่หายใจเข้า..ไม่ออกก็ตาย
หายใจออก..ไม่เข้าก็ตาย

ท่านถึงเคี่ยวเข็ญให้นั่งธรรมะอย่างน้อยให้ได้วันละ 2 ชั่วโมง

ความสำเร็จในการสร้างบุญบารมีสุดท้ายอยู่ที่การบริหารเวลา
การจะบรรลุธรรม ขึ้นอยู่กับการบริหารเวลา

􂘁􀅅#􏿿การบริหารร่างกายบริหารทรัพย์สินเงินทองบริหารคนหรือสิ่งก่อสร้าง...ไม่ยากแต่การบริหารเวลา..ยากกว่าเวลามีจริง 24 ชั่วโมงต่อวัน แต่เวลา..ไม่มีตัวตน

เราต้องบริหารเวลาให้ดี
1. เวลาเพื่อสรีระ
2. เวลาเพื่อการอยู่ร่วมกับหมู่คณะดูแลทำความสะอาดกุฏิ /ศาลาร่วมกัน
( เพื่อสังคม ครอบครัว)
3. เวลาเพื่อการประกอบอาชีพ
4. เวลาเพื่อการบริหารจิตใจตัวเอง
2 ชั่วโมง อย่างน้อยเพื่อนั่งสมาธิให้ได้

การบริหารเวลาข้อ 1-3 ต้องฝึกประคองใจให้ได้ให้อยู่ ณศูนย์กลางกาย

􂠁􀅅#􏿿คุณยายไม่เคยคิดน้อยใจ หรือนำคำว่ากล่าวของคนอื่นมาใส่ใจ คุณยายเอามาเป็นกำลังใจ.. เวลาทานข้าวไม่ต้องพูดคุยกับใคร
ทานคนเดียวก็ได้

ข้าวทุกคำคือดวงธรรมภายใน.. กลายเป็นองค์พระภายใน.. จนแตกฉาน
วิชาธรรมกาย ตามหลวงปู่

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ฟัง.. ได้เห็น.. ได้คำแนะนำจากครู.. จากทั้งตัวจริงและเทป

ให้นำมาทบทวนไตร่ตรอง นั่งสมาธิให้เต็มที่
เมื่อถึงวันไหว้ครู
หลวงปู่..คุณยาย จะลงมาควบคุมเอง
ท่านก็จะอาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอายตนะนิพพาน

เพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีนะใน 2 วันนี้ .. หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ ให้ทำแค่ 2 เวลาคือหลับตาและลืมตาให้กำหนดศูนย์กลางกายไปด้วย

ถึงเวลาบูชาครูวิชชาธรรมกายก็จะได้ใจใสกันทั้งโลกและเข้าถึงธรรมกันทุกคน


หลวงพ่อให้พร
อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ

Cr พี่แอน
ทันตกรรม บรษครับ
⭐️⭐️⭐️⭐️

Related Articles

Image

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เลขที่ 135 หมู่ 8
ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  70150

ผู้กำลังรับชมตอนนี้

000101434
Today: 2
Yesterday: 6
This Week: 2
This Month: 92
Total: 101,434