ศึกษานักธรรม พระบาลี เช้า ค่ำ

ปีนี้ไม่ผ่านให้รู้กันไป
✨✨✨✨✨✨

 “เรียนเช้า เรียนค่ำ”

  นักธรรม พระบาลี
📚📚📚📚📚📚

อนุโมทนาบุญเจ้าภาพ
ผู้สนับสนุนการศึกษา
ทุกท่านให้ได้บุญกันครับ

😇พระภิกษุ,สามเณร😇

 ศูนย์การศึกษาจอมบึง
📚📚📚📚📚📚📚