27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

ศึกษานักธรรม พระบาลี เช้า ค่ำ

ปีนี้ไม่ผ่านให้รู้กันไป
✨✨✨✨✨✨

 “เรียนเช้า เรียนค่ำ”

  นักธรรม พระบาลี
📚📚📚📚📚📚

อนุโมทนาบุญเจ้าภาพ
ผู้สนับสนุนการศึกษา
ทุกท่านให้ได้บุญกันครับ

😇พระภิกษุ,สามเณร😇

 ศูนย์การศึกษาจอมบึง
📚📚📚📚📚📚📚

Related Articles

หาช่องที่จะทำลายความตระหนี่ในใจ

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง