26.47°C
Friday
25.21°C / 26.68°C
Saturday
25.47°C / 28.74°C
Thu, Jul 25, 2024

กราบมุทิตาสักการะจิต

กราบมุทิตาสักการะจิต

คณะพระภิกษุ และสามเณร และญาติโยมพร้อมใจกัน
จัดพิธีมุทิตาเนื่องใน......
วาระวันคล้ายวันเกิดวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564
พระครูปลัดทวี พฺรหฺมเทโว๓๔ พรรษา แห่งการสร้างบารมี ๖๖ ปี
แห่งการเป็นผู้นำสร้างบุญใหญ่
#แห่งภาคตะวันตก
#จังหวัดราชบุรี

Author’s Posts

Related Articles

บุญหล่อหลอมพัฒนาพื้นที่

กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2566

ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุ ผู้เดินธรรมยาตรา2566

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot