27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

กราบมุทิตาสักการะจิต

กราบมุทิตาสักการะจิต

คณะพระภิกษุ และสามเณร และญาติโยมพร้อมใจกัน
จัดพิธีมุทิตาเนื่องใน......
วาระวันคล้ายวันเกิดวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564
พระครูปลัดทวี พฺรหฺมเทโว๓๔ พรรษา แห่งการสร้างบารมี ๖๖ ปี
แห่งการเป็นผู้นำสร้างบุญใหญ่
#แห่งภาคตะวันตก
#จังหวัดราชบุรี

Related Articles

บุญหล่อหลอมพัฒนาพื้นที่

กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2566

ร่วมถวายภัตตาหารพระภิกษุ ผู้เดินธรรมยาตรา2566

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง