วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมงานบุญ

#วันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ ที่12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 คณะสงฆ์

#ศูนย์การศึกษาจอมบึง

#จังหวัดราชบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมระลึกนึกถึงพระคุณมารดา จึงใช้โอกาสวันแม่แห่งชาติ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พระภิกษุ-สามเณร ได้นึกถึงพระคุณแม่ร่วมกัน โดยมีผู้แทนโยมแม่มาร่วมพิธีด้วยความปลื้มปีติใจด้วยกัน


#ให้ได้บุญด้วยกันนะครับ

Previous Next