วันแม่แห่งชาติ

Previous Next

กิจกรรมงานบุญ

#วันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ ที่12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565 คณะสงฆ์

#ศูนย์การศึกษาจอมบึง

#จังหวัดราชบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมระลึกนึกถึงพระคุณมารดา จึงใช้โอกาสวันแม่แห่งชาติ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้พระภิกษุ-สามเณร ได้นึกถึงพระคุณแม่ร่วมกัน โดยมีผู้แทนโยมแม่มาร่วมพิธีด้วยความปลื้มปีติใจด้วยกัน


#ให้ได้บุญด้วยกันนะครับ

Related Articles

Image

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เลขที่ 135 หมู่ 8
ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  70150

ผู้กำลังรับชมตอนนี้

000101434
Today: 2
Yesterday: 6
This Week: 2
This Month: 92
Total: 101,434