27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

พิธีตักบาตรฉลองสามเณรภาคฤดูร้อนวัดพระธรรมกาย 2566

พิธีตักบาตรฉลองสามเณร 
ณ ลานธรรมหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2566
 
 
 
#พิธีตักบาตรฉลองสามเณร 
#ภาพดีๆ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

Related Articles

หาช่องที่จะทำลายความตระหนี่ในใจ

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง