27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

บริจาคเลือดครั้งที่10

#อุปบารมี
#บริจาคเลือดครั้งที่10
#เอาบุญมาฝากทุกท่าน

#การบริจาคโลหิตเป็นการทำบุญหรือไม่?

#คำถาม : การบริจาคโลหิตเป็นการทำบุญหรือไม่ถ้าเป็นจะได้อานิสงส์อย่างไรครับ?

#คำตอบ : เป็นบุญแน่นอนการบริจาค โลหิตถือว่า เป็นการให้เลือดเนื้อเป็นทานทีเดียว ได้บุญมากระดับอุปบารมี คือเป็นบุญที่ส่งผลทันตาเห็น

โดย #หลวงพ่อทัตตชีโว #คุณครูไม่เล็ก
เรียบเรียงจากรายการ #หลวงพ่อตอบปัญหา

…การบริจาคโลหิตถือว่าเป็นการให้เลือดเนื้อเป็นทานผลในชาตินี้ ทางการแพทย์ยืนยันว่าใครที่บริจาคโลหิตไปร่างกายก็จะผลิตเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่ที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพสูงกว่า เพื่อทดแทนโลหิตที่บริจาคไปส่วนอานิสงส์ที่จะได้ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไป คือจะไปเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ตามจะมีร่างกายแข็งแรงและมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมเหนือมนุษย์ทั้งหลาย…

…ใครที่บริจาคโลหิตจะมีร่างกายแข็งแรงและมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมถ้าเราอ่านเรื่องโบราณๆ จะพบว่าบางคนมีแรงมากขนาดชักคะเย่อกับช้างได้ หรือแม้ที่สุดกับคนหนุ่มฉกรรจ์ประเภททหารเกณฑ์ขนาด 1 ต่อ 100 ก็ยังชักคะเย่อชนะ ให้ปล้ำต่อสู้กับเสือ ยังหักคอเสือได้ พวกที่แข็งแรงอย่างนี้ เป็นเพราะกำลังบุญจากอดีตที่เคยบริจาคโลหิตเป็นทาน
นั่นเอง…

Related Articles

หาช่องที่จะทำลายความตระหนี่ในใจ

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง