26.47°C
Friday
25.21°C / 26.68°C
Saturday
25.47°C / 28.74°C
Thu, Jul 25, 2024

บริจาคเลือดครั้งที่10

#อุปบารมี
#บริจาคเลือดครั้งที่10
#เอาบุญมาฝากทุกท่าน

#การบริจาคโลหิตเป็นการทำบุญหรือไม่?

#คำถาม : การบริจาคโลหิตเป็นการทำบุญหรือไม่ถ้าเป็นจะได้อานิสงส์อย่างไรครับ?

#คำตอบ : เป็นบุญแน่นอนการบริจาค โลหิตถือว่า เป็นการให้เลือดเนื้อเป็นทานทีเดียว ได้บุญมากระดับอุปบารมี คือเป็นบุญที่ส่งผลทันตาเห็น

โดย #หลวงพ่อทัตตชีโว #คุณครูไม่เล็ก
เรียบเรียงจากรายการ #หลวงพ่อตอบปัญหา

…การบริจาคโลหิตถือว่าเป็นการให้เลือดเนื้อเป็นทานผลในชาตินี้ ทางการแพทย์ยืนยันว่าใครที่บริจาคโลหิตไปร่างกายก็จะผลิตเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่ที่บริสุทธิ์และมีคุณภาพสูงกว่า เพื่อทดแทนโลหิตที่บริจาคไปส่วนอานิสงส์ที่จะได้ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไป คือจะไปเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ตามจะมีร่างกายแข็งแรงและมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมเหนือมนุษย์ทั้งหลาย…

…ใครที่บริจาคโลหิตจะมีร่างกายแข็งแรงและมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมถ้าเราอ่านเรื่องโบราณๆ จะพบว่าบางคนมีแรงมากขนาดชักคะเย่อกับช้างได้ หรือแม้ที่สุดกับคนหนุ่มฉกรรจ์ประเภททหารเกณฑ์ขนาด 1 ต่อ 100 ก็ยังชักคะเย่อชนะ ให้ปล้ำต่อสู้กับเสือ ยังหักคอเสือได้ พวกที่แข็งแรงอย่างนี้ เป็นเพราะกำลังบุญจากอดีตที่เคยบริจาคโลหิตเป็นทาน
นั่นเอง…

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot