25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

ประชุมพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี ปี2566

ประชุมพระสังฆาธิการ
จังหวัดราชบุรี ปี2566

พุทธบริษัท4 ต้องเป็น1
เดียวกัน เหมือนดวงตะวัน
☀️ที่มีดวงเดียว☀️

ให้ผู้สนับสนุนทุกท่านได้บุญ
ใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกันครับ…

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot