27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

ประชุมพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี ปี2566

ประชุมพระสังฆาธิการ
จังหวัดราชบุรี ปี2566

พุทธบริษัท4 ต้องเป็น1
เดียวกัน เหมือนดวงตะวัน
☀️ที่มีดวงเดียว☀️

ให้ผู้สนับสนุนทุกท่านได้บุญ
ใหญ่ในครั้งนี้ร่วมกันครับ…

Related Articles

หาช่องที่จะทำลายความตระหนี่ในใจ

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง