25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน ประธานสงฆ์ ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ โยมแม่เพ็ญศรี นิจจำรูญ

งานบำเพ็ญกุศลศพ แม่เพ็ญศรี นิจจำรูญ โยมแม่ ของอุบาสิกา เตชิณี นิจจำรูญ (เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนผึ้ง )

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot