25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

พิธีอุปสมบทหมู่ 9 รูป สามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่21

พระอาจารย์ไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน เเละพระภิกษุ สามเณรศูนย์การศึกษาจอมบีง ได้ไปร่วมงานบวช เเละได้ถวายปัจจัยบูชาธรรม พระภิกษุบวชใหม่ทั้ง 9 รูป เอาบุญมาฝากทุกท่านนะ 

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot