27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

เตรียมงานเตรียมบุญ 13 สิงหาคม พ.ศ.2566

“เตรียมงาน เตรียมบุญ”
13 สิงหาคม พ.ศ.2566

  เป็นวันบุญใหญ่พิเศษ
ลูกพระธัมฯจังหวัดราชบุรี

ร่วมกันและตั้งใจจัดเตรียม
พิธีบุญมหามงคล ประจำปี

 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
บุญมหาสังฆทาน ครั้งที่19
 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุก
อำเภอเมือง ตำบลคุ้มน้ำวน
จังหวัดราชบุรี ของพวกเรา

ใครคิดว่าจะมาขอให้ ได้มา
ใครคิดว่าทำบุญขอให้ ได้ทำ
ใครคิดสิ่งใดขอให้ สำเร็จเทอญ

คณะสงฆ์
ศูนย์การศึกษาจอมบึง จ.ราชบุรี
นำบุญมาฝากทุกๆท่านทุกครับ…

Related Articles

หาช่องที่จะทำลายความตระหนี่ในใจ

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง