28.28°C
Thursday
26.26°C / 41.55°C
Friday
26.15°C / 42.63°C
Wed, Apr 24, 2024

เตรียมงานเตรียมบุญ 13 สิงหาคม พ.ศ.2566

“เตรียมงาน เตรียมบุญ”
13 สิงหาคม พ.ศ.2566

  เป็นวันบุญใหญ่พิเศษ
ลูกพระธัมฯจังหวัดราชบุรี

ร่วมกันและตั้งใจจัดเตรียม
พิธีบุญมหามงคล ประจำปี

 🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
บุญมหาสังฆทาน ครั้งที่19
 🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุก
อำเภอเมือง ตำบลคุ้มน้ำวน
จังหวัดราชบุรี ของพวกเรา

ใครคิดว่าจะมาขอให้ ได้มา
ใครคิดว่าทำบุญขอให้ ได้ทำ
ใครคิดสิ่งใดขอให้ สำเร็จเทอญ

คณะสงฆ์
ศูนย์การศึกษาจอมบึง จ.ราชบุรี
นำบุญมาฝากทุกๆท่านทุกครับ…

Author’s Posts

Related Articles

พระบรมสารีริกธาตุ

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 2567

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีต้อนรับปีใหม่ 2567

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot