25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

แบ่งปันบุญ

🚩🚩แบ่งปันบุญ🚩🚩

เมื่อ “พระภิกษุ,สามเณร”

ไปเป็นเนื้อนาบุญคุณโยม

ได้พิจารณาไว้ขบฉัน 7 วัน

ส่วนที่เหลือเราก็แบ่งปัน

ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน

  ศูนย์การศึกษาจอมบึง

เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ
✨✨✨✨✨✨✨✨

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot