27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

แบ่งปันบุญ

🚩🚩แบ่งปันบุญ🚩🚩

เมื่อ “พระภิกษุ,สามเณร”

ไปเป็นเนื้อนาบุญคุณโยม

ได้พิจารณาไว้ขบฉัน 7 วัน

ส่วนที่เหลือเราก็แบ่งปัน

ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน

  ศูนย์การศึกษาจอมบึง

เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ
✨✨✨✨✨✨✨✨

Related Articles

หาช่องที่จะทำลายความตระหนี่ในใจ

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง