25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

โครงการธรรมยาตราปี2567 ครั้งที่12 #ศูนย์การศึกษาจอมบึง

วันอังคาร ที่2 มกราคม พ.ศ.2567
พระภิกษุผู้แทนจาก #ศูนย์การศึกษาจอมบึง

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม เจอแล้ว 8 รูป ยังไม่เจออีก 2รูป

#โครงการธรรมยาตราปี2567 ครั้งที่12

#อนุโมทนาบุญทุกท่าน ผู้สนับสนุนโครงการครั้งนี้

Author’s Posts

Related Articles

พิธีบรรพชาสามเณร และอุปสมบท ครั้งที่2

พิธีบรรพชาสามเณร และอุปสมบท

พิธีมุทิตาสักการะ 10 พรรษา

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot