25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

19ชีวิตได้อยู่รอดปลอดภัย

19 ชีวิตได้อยู่รอดปลอดภัย

วันอาทิตย์ ที่13 สิงหาคม พุทธศักราช 2566

#บุญใหญ่ประจำปี2566
#บุญมหาสังฆทานครั้งที่19
#คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี400รูป
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง

อนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านที่รวมด้วยช่วยกันให้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้น
#ผลบุญเป็นของทุกท่าน
#ผลงานเป็นของทุกคน

การไถ่ชีวิตโค-กระบือ ก็คือการที่เราไปเอาเงินไปซื้อชีวิตโค-กระบือ ที่กำลังจะถูกส่งไปฆ่ายังโรงฆ่าสัตว์เพื่อช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้น่ะครับ โค-กระบือตัวที่เรานำเงินไปซื้อนั้นเขาก็จะเลี้ยงดูอย่างดีให้พวกมันแก่ตายไปเอง ถือว่าเป็นการให้อภัยทานให้ชีวิตทานแก่สัตว์เหล่านั้นครับ (ถ้าเป็นคนไทยสมัยก่อนเขาบางคนก็จะถือไม่ค่อยทานเนื้อพวกวัวควายเท่าไหร่หรอกครับ เพราะว่าถือว่าสัตว์เหล่านั้นมีบุญคุณกับเราเนื่องจากเขาช่วยเราทำนา ข้าวที่เรามีกินได้ทุกวันส่วนหนึ่งก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเขา แต่มาสมัยนี้ชาวนาหันมาใช้เครื่องยนต์กันมากขึ้นวัวควายก็เลยลดบทบาทหน้าที่ตรงจุดนั้นลงไปบ้างครับ)

สมัยพุทธกาลมีสามเณรรูปหนึ่งเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตร ได้ถูกพระสารีบุตรทักว่าจะมีอายุอยู่ได้แค่ 7 วันด้วยญาณหยั่งรู้ของท่าน ให้รีบเดินทางกลับบ้านไปลาพ่าแม่ญาติพี่น้องให้เรียบร้อย ระหว่างทางปรากฏว่าสามเณรรูปนี้ไปเจอชาวประมงจับปลาขึ้นมาได้และกำลังหิ้วปลาเหล่านั้นกลับบ้าน สามเณรเห็นดังนั้นก็เลยเข้าไปพูดคุยกับชาวประมงนั้นและก็เทศนาธรรมให้ฟัง จนชาวนาเกิดความซาบซึ้งในธรรมยอมที่จะปล่อยปลาเหล่านั้นลงน้ำไปพร้อมกับสมาทานรักษาศีล 5 ตลอดชีวิต

เมื่อครบกำหนด 7 วัน ปรากฏว่าสามเณรรูปนั้นไม่ตาย จึงได้เดินทางกลับไปหาพระสารีบุตร เมื่อพระสารีบุตรเห็นสามเณรรูปนั้นก็รู้สึกแปลกใจ ก็เลยไต่ถามเรื่องราวทั้งหมด เมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้ว พระสารีบุตรก็เลยบอกสามเณรว่า ที่เธอรอดพ้นจากความตายมาได้นี้ก็ด้วยอานิสงส์ที่ได้ช่วยปลาและชาวนาคนนั้นเอาไว้ ไม่ให้ปลาเหล่านั้นต้องตายรวมถึงทำให้คนเลิกละปาณาติบาตได้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือชีวิตสัตว์อีกเป็นจำนวนมาก ผลบุญนี้จึงทำให้เดิมทีชะตาเธอถึงฆาตแต่ก็ผ่านพ้นตรงนั้นมาได้ ด้วยกรรมดีมาตัดรอนนั่นเองครับ
ที่มา : https://pantip.com/topic/30802468

#อานิสงส์การให้ชีวิตเป็นทานบารมี
1.เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้น จะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนได้

2.สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจ ปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น

3.ผู้ไห้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่าย่อมพบแต่มิตร ปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน

4.การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้หงลายของพญามารได้โดยพลัน

5. การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และ เข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย

โดย #หลวงพ่อทัตตชีโว #คุณครูไม่เล็ก

#คำปล่อยสัตว์ให้ชีวิตทั้งหลาย (นะโม 3 จบ)

พุทธบูชา มหาเตชวันโต
ข้าพเจ้าบูชาพระพุทธเจ้า
ขอให้มีเดช มีอำนาจ มีวาสนา

ธรรมบูชา มหาปัญโญ
ข้าพเจ้าบูชาพระธรรม
ขอให้มีปัญญา

สังฆบูชา มหาโภคะ วะโห
ข้าพเจ้าบูชาพระสงฆ์
ขอให้มีโภคทรัพย์สมบัติ

อิมินาสักกาเรนะ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ปูเชมิ
ข้าพเจ้า ขอนอบน้อม พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า คุณบิดามารดา

คุณอุปชฌา อาจารย์ คุณทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี

ขันติบารมื สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ที่ข้าพเจ้าได้

บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติ พันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติ ก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา ในปัจจุบันนี้ ตั้งแต่เล็กแต้น้อยก็ดี จะระลึกได้ มิระลึกได้ก็ดี ขอบุญบารมีทั้หลายเหล่านั้น
จงมาช่วยประคับประคองให้ข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพเคราะห์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย ศัตรูใด ๆ อย่ามาพ้องพาน

สัพเพ สัพตา อเวรา อัพยาปัชชา อนีฆา สุขึอัตตานัง ปริหรันตุ
ขอให้สัตว์ทั้งหลาย ทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร จงเป็นผู้ไม่มีภัย ขอให้พ้นทุกข์ พ้นภัย

โคทั้งหลายเหล่านี้ ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้

ขอบุญกุศลข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้อนจากความตาย ช้่วยให้สัตว์พ้นจากที่คุมขัง

ขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้น จงช่วยประคับแระคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพเคราะห์

สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้เทอญ นิพานะปัจโยโหตุ

#ตอบตามที่ประสบพบเจอมาจริงๆ
หลาย ๆ คนที่ป่วยบ่อย ๆ ป่วยแบบหาสาเหตุไม่ได้ หรือป่วยเรื้อรังรักษาไม่หายสักที เค้าก็ไปปล่อยนก ปล่อยปลา หรือให้ชีวิตแก่สัตว์อื่น ก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น หรือหายป่วยได้ครับ คนเจ็บไข้ หรือป่วย มีโรคเยอะ ในพระสูตรมีบอกว่า เพราะฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ผิดศีลข้อหนึ่งมามากครับ ผลคือต้องลงอบาย หรือประสบทุคติ เมื่อมีบุญได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง ก็จะเป็นคนมีโรคมาก มีอายุสั้นครับ ที่มา http://larndham.org/index.php?/topic/25068-การไถ่ชีวิตโค-กระบือจะดีไหมแ/page__st__1

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot