27.8°C
Wednesday
24.98°C / 35.17°C
Thursday
25°C / 28.21°C
Tue, May 21, 2024

All Stories

แบ่งปันบุญ

🚩🚩แบ่งปันบุญ🚩🚩

เมื่อ “พระภิกษุ,สามเณร”

ไปเป็นเนื้อนาบุญคุณโยม

ได้พิจารณาไว้ขบฉัน 7 วัน

ส่วนที่เหลือเราก็แบ่งปัน

ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน

  ศูนย์การศึกษาจอมบึง

เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ
✨✨✨✨✨✨✨✨

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง