25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป

ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป
ใจกลางนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 
คณะสงฆ์
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง
#เอาบุญมาฝากทุกท่านทั่วโลก
#ตักบาตรพระ10000รูป
#บุญใหญ่ประจำปี

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot