25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

ปล่อยปลาครั้งที่156

#นำบุญมาฝากลูกพระธรรมทั่วโลกทุกรูปทุกท่านนะครับ

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนผึ้งร่วมกับศูนย์การศึกษาจอมบึง

ปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน กว่า 20,000 ชีวิต ทุกวันพระ

#ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญปล่อยปลาในทุกๆครั้งด้วยนะครับ

#ขออานิสงส์แห่งบุญปล่อยพันธุ์ปลากว่า 20,000 ชีวิตนี้ จงส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ

คิดอะไรในสิ่งที่ดีให้สมความปรารถนา ให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายใน

ให้มีผิวพรรณวรรณะผ่องใสหน้าตาอ่อนกว่าไว ท่านใดค้าขายขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงาม

ให้เป็นมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทอญ.

#ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนผึ้ง
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง
#ผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิต
#โครงการปล่อยพันธุ์ปลากว่า 20,000 ชีวิตทุกวันพระ

#อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุ

🙏วันพระ นึกถึงพระ🙏
วันพระ แรม 8ค่ำ เดือน7
วันอาทิตย์ ที่11 มิ.ย. พ.ศ.2566

🚩ปลาที่ปล่อยไปแล้ว
ปล่อยพันธุ์ปลา 1,253,600ตัว
ปล่อยไปแล้ว 18,349กิโล

🚩ปล่อยปลา ครั้งที่157
วันพระ แรม 14ค่ำ เดือน7
วันเสาร์ ที่17 มิ.ย. พ.ศ.2566

🚩ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด
ปล่อยปลาบูชาธรรม 20,000ตัว

✨หลวงพี่โจ้ ในนามผู้แทนคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยกันตลอดมา✨

✨และด้วยบุญกุศลนี้ หลวงพี่จึงขออาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย,พระอรหันต์พระเจ้าทั้งปวง และบุญบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร✨

🌟และบุญบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองและบุญบารมีธรรมที่คณะสงฆ์ที่ได้ตั้งใจออกบวชตลอดมา จงประมูลรวมกับบุญบารมีธรรมที่ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีต และที่ตั้งใจกระทำในวันนี้🌟

🌟และที่จะกระทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคต ขออำนาจบุญบารมีทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ จงประมวลรวมกันเข้าให้ เป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นภรวะปัจจัย ส่งผลดลบันดาล อภิบาล ปกป้อง คุ้มครอง และรักษา ให้คุณโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่ง สัพพทุกข์ สัพพโศก สัพพโรค สัพพภัย อุปสรรคอันตรายใดใด อย่าได้มาพ้องพาน🌟

☀️ให้มีความสุข ความเจริญ ยิ่งยืนนานภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา และให้เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และมรรคผลนิพาน☀️

☀️ให้มีสมบัติจักรพรรดิ์เกิดขึ้นสร้างบารมีไม่รู้จักหมดสิ้น ให้มีสมบัติเหลือกิน เหลือใช้ เหลือไว้สร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติ และเมื่อถึงคราว เจริญสมาธิ ภาวนา ให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้ได้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ตามติดชิดใกล้สร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ☀️

อนุโมทนาบุญร่วมกันทุกท่านเลยนะเจริญพร

#ให้ได้บุญแข็งแรงร่วมกันจ้า

🌟พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงผู้ให้ไว้ว่า

#ผู้ให้อาหาร ชื่อว่า ให้กำลัง
#ผู้ให้ผ้า ชื่อว่า ให้วรรณะ
#ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่า ให้ความสุข
#ผู้ให้ประทีป ชื่อว่า ให้จักษุ
#ผู้ให้พักอาศัย ชื่อว่า ให้ทุกสิ่งอย่าง
#ผู้ให้ธรรมทาน​ ชื่อว่า ให้อมฤตธรรม

🌟อานิสงส์การปล่อยปลา🌟

✨เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆ มาตัดรอนได้

✨สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น

✨ผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่านั้นย่อมพบแต่มิตรปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน

✨การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่อง พันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้งหลายของพญามารได้โดยพลัน

✨การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย

อนุโมทนาบุญร่วมกันจ้าสาธุ....

จงรวย จงแข็งแรง จงเข้าถึงธรรมเทอญ...😇

 

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot