25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

ปล่อยปลาครั้งที่171

✨✨✨✨✨✨✨
————————————-
🙏วันพระ นึกถึงพระ🙏
วันพระ ขึ้น 8ค่ำ เดือน10
วันศุกร์ ที่22 ก.ย. พ.ศ.2566
🚩ปลาที่ปล่อยไปแล้ว
ปล่อยพันธุ์ปลา 1,393,600ตัว
ปล่อยไปแล้ว 18,349กิโล
🚩ปล่อยปลา ครั้งที่172
วันพระ ขึ้น 15ค่ำ เดือน10
วันศุกร์ ที่29 ก.ย. พ.ศ.2566
🚩ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด
ปล่อยปลาบูชาธรรม 20,000ตัว
✨หลวงพี่โจ้ ในนามผู้แทนคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยกันตลอดมา✨
✨และด้วยบุญกุศลนี้ หลวงพี่จึงขออาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย,พระอรหันต์พระเจ้าทั้งปวง และบุญบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร✨
🌟และบุญบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองและบุญบารมีธรรมที่คณะสงฆ์ที่ได้ตั้งใจออกบวชตลอดมา จงประมูลรวมกับบุญบารมีธรรมที่ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีต และที่ตั้งใจกระทำในวันนี้🌟
🌟และที่จะกระทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคต ขออำนาจบุญบารมีทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ จงประมวลรวมกันเข้าให้ เป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นภรวะปัจจัย ส่งผลดลบันดาล อภิบาล ปกป้อง คุ้มครอง และรักษา ให้คุณโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่ง สัพพทุกข์ สัพพโศก สัพพโรค สัพพภัย อุปสรรคอันตรายใดใด อย่าได้มาพ้องพาน🌟
☀️ให้มีความสุข ความเจริญ ยิ่งยืนนานภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา และให้เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และมรรคผลนิพาน☀️
☀️ให้มีสมบัติจักรพรรดิ์เกิดขึ้นสร้างบารมีไม่รู้จักหมดสิ้น ให้มีสมบัติเหลือกิน เหลือใช้ เหลือไว้สร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติ และเมื่อถึงคราว เจริญสมาธิ ภาวนา ให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้ได้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ตามติดชิดใกล้สร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ☀️
อนุโมทนาบุญร่วมกันทุกท่านเลยนะเจริญพร
🌟พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงผู้ให้ไว้ว่า
#ผู้ให้อาหาร ชื่อว่า ให้กำลัง
#ผู้ให้ผ้า ชื่อว่า ให้วรรณะ
#ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่า ให้ความสุข
#ผู้ให้ประทีป ชื่อว่า ให้จักษุ
#ผู้ให้พักอาศัย ชื่อว่า ให้ทุกสิ่งอย่าง
#ผู้ให้ธรรมทาน​ ชื่อว่า ให้อมฤตธรรม
🌟อานิสงส์การปล่อยปลา🌟
✨เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆ มาตัดรอนได้
✨สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น
✨ผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่านั้นย่อมพบแต่มิตรปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน
✨การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่อง พันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้งหลายของพญามารได้โดยพลัน
✨การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย
อนุโมทนาบุญร่วมกันจ้าสาธุ....
จงรวย จงแข็งแรง จงเข้าถึงธรรมเทอญ...😇

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot