27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

ปล่อยปลาบูชาธรรมครั้งที่103

ปล่อยปลาบูชาธรรมครั้งที่103

✨ความไม่โรค✨
เป็นลาภอันประเสริฐ
✨✨✨✨✨✨✨

—————————————
🙏วันพระ นึกถึงพระ🙏
วันพระ ขึ้น 15คำ่ เดือน6
วันอาทิตย์ ที่15 พ.ค. พ.ศ.2565

ปล่อยพันธุ์ปลา 310,600ตัว
ปล่อยไปแล้ว 13,999กิโล

🐳 ตัวละ 0.50บาท 🐳

🚩ปล่อยปลาครั้งที่104
วันพระ แรม 8คำ่ เดือน6
วันจันทร์ ที่23 พ.ค. พ.ศ.2565

🚩ปล่อยพันธุ์ปลานำ้จืด
ปล่อยปลาบูชาธรรม 16,000ตัว✨หลวงพี่โจ้ ในนามผู้แทนคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยกันตลอดมา✨

✨และด้วยบุญกุศลนี้ หลวงพี่จึงขออาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย,พระอรหันต์พระเจ้าทั้งปวง และบุญบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร✨

🌟และบุญบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองและบุญบารมีธรรมที่คณะสงฆ์ที่ได้ตั้งใจออกบวชตลอดมา จงประมูลรวมกับบุญบารมีธรรมที่ญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีต และที่ตั้งใจกระทำในวันนี้🌟

🌟และที่จะกระทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคต ขออำนาจบุญบารมีทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ จงประมวลรวมกันเข้าให้ เป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นภรวะปัจจัย ส่งผลดลบันดาล อภิบาล ปกป้อง คุ้มครอง และรักษา ให้คุณโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่ง สัพพทุกข์ สัพพโศก สัพพโรค สัพพภัย อุปสรรคอันตรายใดใด อย่าได้มาพ้องพาน🌟

☀️ให้มีความสุข ความเจริญ ยิ่งยืนนานภายใต้ร่มเงาบวรพระพุทธศาสนา และให้เจริญยิ่งด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และมรรคผลนิพาน☀️

☀️ให้มีสมบัติจักรพรรดิ์เกิดขึ้นสร้างบารมีไม่รู้จักหมดสิ้น ให้มีสมบัติเหลือกิน เหลือใช้ เหลือไว้สร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติ และเมื่อถึงคราว เจริญสมาธิ ภาวนา ให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้ได้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ตามติดชิดใกล้สร้างบารมีกับมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ☀️

อนุโมทนาบุญร่วมกันทุกท่านเลยนะเจริญพร

#ให้ได้บุญแข็งแรงร่วมกันจ้า

🌟พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงผู้ให้ไว้ว่า

#ผู้ให้อาหาร ชื่อว่า ให้กำลัง
#ผู้ให้ผ้า ชื่อว่า ให้วรรณะ
#ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่า ให้ความสุข
#ผู้ให้ประทีป ชื่อว่า ให้จักษุ
#ผู้ให้พักอาศัย ชื่อว่า ให้ทุกสิ่งอย่าง
#ผู้ให้ธรรมทาน​ ชื่อว่า ให้อมฤตธรรม

🌟อานิสงส์การปล่อยปลา🌟

✨เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุข และตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆ มาตัดรอนได้

✨สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น

✨ผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่านั้นย่อมพบแต่มิตรปราศจากศัตรูมาแผ้วพาน

✨การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขังย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่อง พันธนาการน้อยใหญ่ ทั้งหยาบและเป็นทิพย์ทั้งหลายของพญามารได้โดยพลัน

✨การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดั่งการเข้าถึงพระธรรม และเข้าถึงพระนิพพาน อันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรีอย่างแท้จริงได้โดยง่าย

อนุโมทนาบุญร่วมกันจ้าสาธุ....

จงรวย จงแข็งแรง จงเข้าถึงธรรมเทอญ...😇

Related Articles

ปล่อยปลาครั้งที่171

ปล่อยปลาครั้งที่156

ปล่อยปลาบูชาธรรมครั้งที่ 151

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง