25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

ความคืบหน้าล่าสุด การก่อสร้างหอฉันคุณยาย 113 ปี (27-4-67)

อาคารหอฉันคุณยาย 113 ปี ศูนย์การศึกษาจอมบึง  เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 6.5 ล้านบาท ขณะนี้ การก่อสร้างเเล้วเสร็จประมาณ 60% 

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot