25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีต้อนรับปีใหม่ 2567

🙏อนุโมทนาบุญ🙏

โยมพี่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

  ต.รางบัว  อ.จอมบึง

ผู้ใหญ่สุธินันท์ เทพวาส

ได้ให้เกียรติมาร่วมบุญ

และมารับกองทุนเพื่อหมู่บ้าน

ให้ได้บุญน่วมกันทุกท่านครับ

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot