27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างหอฉัน 113 ปี

#พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างหอฉัน 113 ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
(วันเสาร์ ที่13 พฤษภาคม พศ.2566)
.
#อนุโมทนาบุญกับประธานผ้าป่า
กัลฯธนบูลย์-พิชามญชุ์ แสงฐิตาพันธุ์ เเละครอบครัว
.
ประธานกอง เเละเจ้าภาพอุปถัมภ์ ทุกท่านนะ
ให้ได้บุญเยอะๆกันทุกท่าน สาธุ...

#หลวงพี่โจ้ #ศูนย์การศึกษาจอมบึง #จังหวัดราชบุรี

Related Articles

หาช่องที่จะทำลายความตระหนี่ในใจ

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง