34.45°C
Wednesday
25.27°C / 29.55°C
Thursday
25.1°C / 28.61°C
Tue, May 21, 2024

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างหอฉัน 113 ปี

#พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างหอฉัน 113 ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
(วันเสาร์ ที่13 พฤษภาคม พศ.2566)
.
#อนุโมทนาบุญกับประธานผ้าป่า
กัลฯธนบูลย์-พิชามญชุ์ แสงฐิตาพันธุ์ เเละครอบครัว
.
ประธานกอง เเละเจ้าภาพอุปถัมภ์ ทุกท่านนะ
ให้ได้บุญเยอะๆกันทุกท่าน สาธุ...

#หลวงพี่โจ้ #ศูนย์การศึกษาจอมบึง #จังหวัดราชบุรี

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot