25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี อนุโมทนาบุญท่านประธานเอก

…อนุโมทนาบุญท่านประธานเอก…

กัลฯ กัญจน์ชญา หาญพิพัฒน์พงศา

 โยมแม่ต๊อก ยอดอุปัฏฐากขวัญใจ

 …ของพระภิกษุ,สามเณรทั่วไทย…
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot