27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุผู้สอบได้ ประโยค ๙ ครั้งที่๓๕

พิธีบูชาข้าวพระ
พิธีมุทิตาสักการะ
พระภิกษุผู้สอบได้
ประโยค ๙ ครั้งที่๓๕

คณะสงฆ์
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
นำบุญมาฝากทุกท่าน…

ให้ได้บุญปลื้มๆร่วมกัน
📚📚📚📚📚📚📚

Related Articles

หาช่องที่จะทำลายความตระหนี่ในใจ

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง