25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

พิธีบูชาข้าวพระ พิธีมุทิตาสักการะ พระภิกษุผู้สอบได้ ประโยค ๙ ครั้งที่๓๕

พิธีบูชาข้าวพระ
พิธีมุทิตาสักการะ
พระภิกษุผู้สอบได้
ประโยค ๙ ครั้งที่๓๕

คณะสงฆ์
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
นำบุญมาฝากทุกท่าน…

ให้ได้บุญปลื้มๆร่วมกัน
📚📚📚📚📚📚📚

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot