27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

พิธีบูชาข้าวพระ 7-5-2566

พิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-831-1000

Related Articles

หาช่องที่จะทำลายความตระหนี่ในใจ

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง