All Stories

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่๑๐๖

วันเสาร์ ที่๙ กรกฎาคม พุทธศักราช๒๕๖๕

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่๑๐๖
#โยมไม่ทิ้งพระ #พระไม่ทิ้งโยม

แบ่งปัน ให้กัน ด้วยความตั้งใจ❤️
ให้โยมทั้งหลาย ปลอดภัยแข็งแรง

#อนุโมทนาบุญเจ้าภาพ
#ศูนย์การศึกษากจอมบึง
#ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจอมบึง
#อนุโมทนาผู้จัดการตลาดศรีเมือง
#อนุโมทนาโยมพ่อค้า #โยมแม่ค้าทั้งหลาย
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง #เอาบุญมาฝากทุกท่านกันนะจ้า

Previous Next

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่94

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่94


#โยมไม่ทิ้งพระ #พระไม่ทิ้งโยม
วันเสาร์ ที่2 เมษายน พ.ศ.2565
แบ่งปัน ให้กัน ด้วยความตั้งใจ❤️
ให้โยมทั้งหลาย ปลอดภัยแข็งแรง

#ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจอมบึง
#อนุโมทนาผู้จัดการตลาดศรีเมือง
#อนุโมทนาโยมพ่อค้า #โยมแม่ค้าทั้งหลาย
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง #เอาบุญมาฝากทุกท่านกันนะจ้า

Previous Next

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่98

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่98


#โยมไม่ทิ้งพระ #พระไม่ทิ้งโยม


วันอาทิตย์ ที่15 พฤษภาคม พ.ศ.2565


แบ่งปัน ให้กัน ด้วยความตั้งใจ❤️


ให้โยมทั้งหลาย ปลอดภัยแข็งแรง

#ศูนย์การศึกษากจอมบึง
#ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจอมบึง
#อนุโมทนาผู้จัดการตลาดศรีเมือง
#อนุโมทนาโยมพ่อค้า #โยมแม่ค้าทั้งหลาย
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง #เอาบุญมาฝากทุกท่านกันนะจ้า

Previous Next

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่95

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่95
#โยมไม่ทิ้งพระ #พระไม่ทิ้งโยม
วันอาทิตย์ ที่10 เมษายน พ.ศ.2565
แบ่งปัน ให้กัน ด้วยความตั้งใจ❤️
ให้โยมทั้งหลาย ปลอดภัยแข็งแรง

#ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจอมบึง
#อนุโมทนาผู้จัดการตลาดศรีเมือง
#อนุโมทนาโยมพ่อค้า #โยมแม่ค้าทั้งหลาย
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง #เอาบุญมาฝากทุกท่านกันนะจ้า

Previous Next
Image

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เลขที่ 135 หมู่ 8
ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  70150

ผู้กำลังรับชมตอนนี้

000101434
Today: 2
Yesterday: 6
This Week: 2
This Month: 92
Total: 101,434