25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

All Stories

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี โครงการสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่จากใจ ครั้งที่21

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่ 21
#โครงการสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่จากใจ
เข้า #โรงครัว71ปี #วัดพระธรรมกาย

วันอาทิตย์ ที่27 สิงหาคม พ.ศ.2566

คณะสงฆ์ และลูกพระธัมฯจังหวัดราชบุรี พร้อมท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่าน

นำโดย พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน
#ประธานสงฆ์ศูนย์การศึกษาจอมบึง
ผู้นำโครงการ นำไปถวายยังโรงครัว 71ปี

🙏ได้ร่วมกันถวายดังนี้
ถวายผักสดหลากหลาย

แด่ #วัดพระธรรมกาย
#บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี
#บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปี66

ขอขอบคุณขอบใจคณะสงฆ์สามเณรและศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่านที่ได้ร่วมบุญเป็นปัจจัย เป็นผักผลไม้ในครั้งนี้ด้วยนะครับ

#ผลบุญเป็นของทุกท่าน
#ผลงานเป็นของทุกคน
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ

#ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดราชบุรี
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง
#จังหวัดราชบุรี

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง