27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี โครงการสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่จากใจ ครั้งที่20

ครั้งที่20
ถวายผักผลไม้จากราชบุรี
#โครงการสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่จากใจ
เข้า #โรงครัว71ปี #วัดพระธรรมกาย

วันพฤหัสบดี ที่24 สิงหาคม พ.ศ.2566

คณะสงฆ์ และลูกพระธัมฯจังหวัดราชบุรี พร้อมท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่าน

นำโดย พระอาจารย์ไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน
#ประธานสงฆ์ศูนย์การศึกษาจอมบึง
ผู้นำโครงการ นำไปถวายยังโรงครัว 71ปี

ได้ร่วมกันถวายดังนี้
ถวายผักสดหลากหลาย

แด่ #วัดพระธรรมกาย
#บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี
#บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ปี66

ขอขอบคุณขอบใจคณะสงฆ์สามเณรและศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาทุกท่านที่ได้ร่วมบุญเป็นปัจจัย เป็นผักผลไม้ในครั้งนี้ด้วยนะครับ

#ผลบุญเป็นของทุกท่าน
#ผลงานเป็นของทุกคน
อนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับ

#ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดราชบุรี
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง
#จังหวัดราชบุรี

Related Articles

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 83

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่82

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 65

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง