27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

ถวายผักสดจากจังหวัดราชบุรี-โรงครัว 71ปี

ทานไม่ให้ขาด
บุญไม่ให้พร่อง

ถวายผักสดจาก
จังหวัดราชบุรี สู่

…โรงครัว 71ปี…
วัดพระธรรมกาย

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ

 

Related Articles

หาช่องที่จะทำลายความตระหนี่ในใจ

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง