27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

มอบทาน มอบธรรม 3 ปีแห่งการสร้างบารมี

…มอบทาน มอบธรรม…

(3)ปีแห่งการสร้างบารมี

ณ ศูนย์การศึกษาจอมบึง
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

จากวันนั้น - ถึงวันนี้

17 มีนาคม 2563 

17 มีนาคม 2566

ให้ทุกท่านได้บุญร่วมกันจ้า

Related Articles

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่128

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง