25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

มอบทาน วันคล้ายวันเกิดคุณยาย

มอบทาน
วันคล้ายวันเกิดคุณยาย
🎂19 มกราคม 2566
ทำทานให้คุณยาย🎂

#มาร้อย_เลี้ยงร้อย
#มาล้าน_เลี้ยงล้าน
โอวาทของคุณยาย

คณะสงฆ์
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง

😇ร่วมกันมอบทาน😇

ให้กับชาวบ้านรอบศูนย์
จำนวน 400ชุด

ข้าวสาร 200ชุด
เครื่องดื่ม 200ชุด

ผลบุญเป็นของทุกท่าน
ผลงานเป็นของทุกคน

#นำบุญมาฝากทุกท่าน
ให้ได้บุญร่วมกันทุกคน

Author’s Posts

Related Articles

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 83

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่82

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 65

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot