27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 65

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 65

#โยมไม่ทิ้งพระ #พระไม่ทิ้งโยม

วันเสาร์ ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2564

แบ่งปัน ให้กัน ด้วยความตั้งใจ 
ให้โยมทั้งหลาย ปลอดภัยแข็งแรง

#อนุโมทนาผู้จัดการตลาดศรีเมือง
#อนุโมทนาโยมพ่อค้า
#โยมแม่ค้าทั้งหลาย
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง
#เอาบุญมาฝากทุกท่าน

Related Articles

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 83

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่82

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่64

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง