27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 83

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 83

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 83


#โยมไม่ทิ้งพระ

#พระไม่ทิ้งโยม

วันเสาร์ ที่15 มกราคม พ.ศ.2565

แบ่งปัน ให้กัน ด้วยความตั้งใจ❤️
ให้โยมทั้งหลาย ปลอดภัยแข็งแรง

#อนุโมทนาผู้จัดการตลาดศรีเมือง
#อนุโมทนาโยมพ่อค้า

#โยมแม่ค้าทั้งหลาย

#ศูนย์การศึกษาจอมบึง

#เอาบุญมาฝากทุกท่าน

Related Articles

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่128

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง