27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 95

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 95

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 95
#โยมไม่ทิ้งพระ
#พระไม่ทิ้งโยม

วันอาทิตย์ ที่10 เมษายน พ.ศ.2565

แบ่งปัน ให้กัน ด้วยความตั้งใจ❤️

ให้โยมทั้งหลาย ปลอดภัยแข็งแรง

#ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจอมบึง
#อนุโมทนาผู้จัดการตลาดศรีเมือง
#อนุโมทนาโยมพ่อค้า
#โยมแม่ค้าทั้งหลาย
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง
#เอาบุญมาฝากทุกท่านกันนะจ้า

Related Articles

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 83

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่82

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 65

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง