27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 98

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 98

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 98


#โยมไม่ทิ้งพระ #พระไม่ทิ้งโยม


วันอาทิตย์ ที่15 พฤษภาคม พ.ศ.2565


แบ่งปัน ให้กัน ด้วยความตั้งใจ❤️


ให้โยมทั้งหลาย ปลอดภัยแข็งแรง

#ศูนย์การศึกษากจอมบึง
#ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจอมบึง
#อนุโมทนาผู้จัดการตลาดศรีเมือง
#อนุโมทนาโยมพ่อค้า
#โยมแม่ค้าทั้งหลาย
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง
#เอาบุญมาฝากทุกท่านกันนะจ้า

Related Articles

หาช่องที่จะทำลายความตระหนี่ในใจ

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง