27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

รายการส่องธรรม 06-05-2566 ศูนย์การศึกษาจอมบึง ศรัทธาแรงกล้า มุ่งสร้างศาสนทายาท ตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา 

  • Video Caption: ศูนย์การศึกษาจอมบึง ศรัทธาแรงกล้า มุ่งสร้างศาสนทายาท ตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา  รายการส่องธรรม 06-05-2566
  • Video Duration: 11:24

#รายการส่องธรรม #ศูนย์การศึกษาจอมบึง #พระไตรสิทธิ์ #หลวงพ่อสด #อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง #สร้างหอฉันท์ #ศาสนทายาท #ปฏิบัติธรรมฯบวชเนกขัมมะบารมี #ทำบุญ วันนี้รายการของเรา จะนำท่านผู้ชมมาเยี่มชมและทำบุญที่ ศูนย์การศึกษาจอมบึง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์การศึกษาที่ส่งเสริมการศึกษาให้แก่พระภิกษุ และสามเณรให้ได้รับการศึกษา ด้วยปณิธานอันแรงกล้า ศรัทธาในพระพุทธศาสนา สู่การสร้างศาสนทายาท ตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา มีบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ เราไปติดตามรายละเอียดจาก พระไตรสิทธิ์ จิรวัฑฒโน ประธานศูนย์การศึกษาจอมบึง กันเลยค่ะ..

Related Articles

หาช่องที่จะทำลายความตระหนี่ในใจ

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง