26.09°C
Saturday
23.99°C / 25.91°C
Sunday
23.62°C / 26.41°C
Fri, Jun 9, 2023

บรรยากาศการแสดงธรรมของตัวแทนสามเณรบรรยายธรรม 2566

บรรยากาศการแสดงธรรมของตัวแทนสามเณรบรรยายธรรม หรือสามเณรไกด์

เริ่มแล้ววันแรก บรรยากาศการแสดงธรรมของตัวแทนสามเณรบรรยายธรรม หรือสามเณรไกด์ ที่นำเรื่องราวพุทธประวัติการสร้างบารมีจนมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาถ่ายทอดให้น้องๆ เพื่อนๆ สามเณรได้เรียนรู้ และเป็นต้นแบบในการฝึกฝนอบรมตนเองยิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้ง ได้เรียนรู้เทคโนโลยี VR เข้าสู่โลกเสมือนจริงครั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิในป่า และถวายสักการะบูชาด้วยดอกบัวอีกด้วยโดยนิทรรศการนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-29 เมษายน พ.ศ.2566 เพื่อรองรับโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา จำนวน 5,000 รูป และเปิดให้สาธุชนเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 

Author’s Posts

Related Articles

วันวิสาขบูชา 2566

บูชาธรรมครูบาอาจารย์

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
© 2023 ศูนย์การศึกษาจอมบึง. สงวนลิขสิทธิ์.
JOMBUENG EDUCATION CENTER.