25.37°C
Saturday
24.86°C / 26.87°C
Sunday
23.76°C / 25.36°C
Fri, Jun 9, 2023

พิธีตักบาตรฉลองสามเณรภาคฤดูร้อนวัดพระธรรมกาย 2566

พิธีตักบาตรฉลองสามเณร 
ณ ลานธรรมหน้ามหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2566
 
 
 
#พิธีตักบาตรฉลองสามเณร 
#ภาพดีๆ๐๗๒
#ภาพประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา

Author’s Posts

Related Articles

วันวิสาขบูชา 2566

บูชาธรรมครูบาอาจารย์

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
© 2023 ศูนย์การศึกษาจอมบึง. สงวนลิขสิทธิ์.
JOMBUENG EDUCATION CENTER.