26.09°C
Saturday
23.99°C / 25.91°C
Sunday
23.62°C / 26.41°C
Fri, Jun 9, 2023

บิณฑบาตรโปรดญาติโยม วันที่ 4 พ.ค. 2566

คณะสงฆ์ และสามเณร ศูนย์การศึกษาจอมบึง บิณฑบาตรโปรดญาติโยม 

Author’s Posts

Related Articles

ถวายผักสดจากจังหวัดราชบุรี-โรงครัว 71ปี

วันวิสาขบูชา 2566

บูชาธรรมครูบาอาจารย์

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
© 2023 ศูนย์การศึกษาจอมบึง. สงวนลิขสิทธิ์.
JOMBUENG EDUCATION CENTER.