25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างหอฉัน 113 ปี

#พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างหอฉัน 113 ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
(วันเสาร์ ที่13 พฤษภาคม พศ.2566)
.
#อนุโมทนาบุญกับประธานผ้าป่า
กัลฯธนบูลย์-พิชามญชุ์ แสงฐิตาพันธุ์ เเละครอบครัว
.
ประธานกอง เเละเจ้าภาพอุปถัมภ์ ทุกท่านนะ
ให้ได้บุญเยอะๆกันทุกท่าน สาธุ...

#หลวงพี่โจ้ #ศูนย์การศึกษาจอมบึง #จังหวัดราชบุรี

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot