25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

พิธีบูชาข้าวพระ 7-5-2566

พิธีบูชาข้าวพระ
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-831-1000

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot