28.28°C
Thursday
26.26°C / 41.55°C
Friday
26.15°C / 42.63°C
Wed, Apr 24, 2024

พิธีเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ 8-04-2566

พิธีเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์
และพิธีวันทาเจดีย์
ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2566

 

🇹🇭
ภาพโดย : รัตนาภรณ์,สิริลักษณ์,วิไลวรรณ,อดิเรก,เอกชัย,สกุลพัฒน์,ยชญ์,จรินทร์,กษกฤษฎิ์,สมเกียรติ,พงศ์สถิตย์,วัลลภ,ประเสริฐ
ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

Author’s Posts

Related Articles

พระบรมสารีริกธาตุ

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 2567

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot