26.09°C
Saturday
23.99°C / 25.91°C
Sunday
23.62°C / 26.41°C
Fri, Jun 9, 2023

พิธีเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ 8-04-2566

พิธีเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์
และพิธีวันทาเจดีย์
ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2566

 

🇹🇭
ภาพโดย : รัตนาภรณ์,สิริลักษณ์,วิไลวรรณ,อดิเรก,เอกชัย,สกุลพัฒน์,ยชญ์,จรินทร์,กษกฤษฎิ์,สมเกียรติ,พงศ์สถิตย์,วัลลภ,ประเสริฐ
ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

Author’s Posts

Related Articles

วันวิสาขบูชา 2566

บูชาธรรมครูบาอาจารย์

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
© 2023 ศูนย์การศึกษาจอมบึง. สงวนลิขสิทธิ์.
JOMBUENG EDUCATION CENTER.