26.09°C
Saturday
23.99°C / 25.91°C
Sunday
23.62°C / 26.41°C
Fri, Jun 9, 2023

มอบทาน มอบธรรม 3 ปีแห่งการสร้างบารมี

…มอบทาน มอบธรรม…

(3)ปีแห่งการสร้างบารมี

ณ ศูนย์การศึกษาจอมบึง
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

จากวันนั้น - ถึงวันนี้

17 มีนาคม 2563 

17 มีนาคม 2566

ให้ทุกท่านได้บุญร่วมกันจ้า

Author’s Posts

Related Articles

ถวายผักสดจากจังหวัดราชบุรี-โรงครัว 71ปี

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างหอฉัน 113 ปี

โครงการปันสุขจากใจ ครั้งที่ 98

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
© 2023 ศูนย์การศึกษาจอมบึง. สงวนลิขสิทธิ์.
JOMBUENG EDUCATION CENTER.